Journals

"Studia z Filozofii Polskiej", tom 12/2017

ed. Marek Rembierz, ed. Krzysztof Śleziński
Price: 16,80 zł

Katowice 2018
ISSN 1898-1593
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 37,80 zł

Cieszyn–Kraków 2017
ISSN 1897-8584
Editor: Wydawnictwo «scriptum»

"Przegląd Rusycystyczny" 2018, nr 1 (161)

ed. Joanna Darda-Gramatyka, ed. Piotr Fast, ed. Michał Głuszkowski, ed. Justyna Pisarska
Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2450-5455
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 23,10 zł

Katowice 2018
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Price: 29,40 zł

Katowice 2017
ISSN 2300-5246
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 31,50 zł

Katowice 2017
ISSN 2084-0772
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1899-9417
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 1899-9417
Editor: Wydawnictwo UŚ

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017. T. 17

ed. Maciej Kurcz, ed. Magdalena Szalbot

„Scripta Classica" 2017. Vol. 14

ed. Edyta Gryksa, ed. Agata Sowińska
Price: 15,75 zł

Katowice 2017
ISSN 1506-5790
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1732‑3509
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages