Przekłady Literatur Słowiańskich

Kontakt: 

Redakcja wydawnictwa Przekłady Literatur Słowiańskich:

Instytut Filologii Słowiańskiej

Wydział Filologiczny UŚ

Ul. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.15, 4.17

41-203 Sosnowiec
 

Main editor: Bożena Tokarz, e-mail: tokarzbozena@gmail.com

Leszek Małczak – e-mail: leszek.malczak@us.edu.pl