Przekłady Literatur Słowiańskich

Redaktor naczelny: 
Bożena Tokarz
Zespół redakcyjny: 
Leszek Małczak
Iljana Genev-Puhaleva
Sladjana Janković
Olivera Joveska
Ivana Fakac
Eva Pallasova
Lujza Urbancova
Tina Jugović
Eric Starnes