Przekłady Literatur Słowiańskich

Lista recenzentów: 
Edward Balcerzan (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tadeusz Szczerbowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)