Przekłady Literatur Słowiańskich

Rada programowa: 
Edward Balcerzan 
Poznań (Poland)
Nikolaj Jež 
Ljubljana (Slovenia)
Zvonko Kovač 
Zagreb (Croatia)
Eva Mala 
Nitra (Slovenia)
Martina Ožbot 
Ljubljana (Slovenia)
Ivo Pospišil 
Brno (Chech Republic)
Tone Smolej 
Ljubljana (Slovenia)
Elżbieta Tabakowska 
Kraków (Poland)