Leszek Małczak

Leszek Małczak, literaturoznawca i przekładoznawca, kroatysta i slawista, redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, redaktor serii wydawniczej Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich, badacz literatur południowosłowiańskich. Zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Autor monografii: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004), Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989 (2013), Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. (2019). [22.12.2023]