Leszek Małczak

Leszek Małczak, dr hab., profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”; badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii, krytyki i praktyki przekładu. Autor trzech monografii naukowych: Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989, Zagreb, Alfa, 2019, s. 400; Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989. Część 1 i 2, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872; Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204, współredaktor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. [14.07.2021]