Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia

ed. Rafał Borysławski, ed. Jakub Morawiec
Price: 31,50 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3399-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 46,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3427-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3345-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 35,70 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3123-2
Editor: Wydawnictwo UŚ

„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)

ed. Agata Aleksandra Kluczek, ed. Dariusz Rolnik
Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1899‑1556
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3047-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Turystyka historyczna T. 1

ed. Zbigniew Hojka, ed. Krzysztof Nowak

Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów

ed. Marcela Gruszczyk, ed. Lech Krzyżanowski, ed. Miłosz Skrzypek
Price: 29,40 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-8012-914-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 35,70 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3043-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3157-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 18,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3173-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages