Continuity. Eleven sketches from the past of Mathematics

Jerzy Mioduszewski, trans. Abe Shenitzer
Price: 31,50 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3425-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-873-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Teoria ciał uporządkowanych

Mieczysław Kula, Andrzej Sładek
Price: 44,10 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2148-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 18,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-1680-2
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 10,50 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2112-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 16,80 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-1963-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Elementy analizy funkcjonalnej

Władysław Kierat, Urszula Sztaba
Price: 19,95 zł

Katowice 2009
ISBN 978-83-226-1893-6
Editor: Wydawnictwo UŚ