Kobiety i władza w czasach dawnych

ed. Bożena Czwojdrak, ed. Agata Aleksandra Kluczek
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-314-4
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
dostępny (wersja papierowa)
Page count: 
476
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 32 mm
Cover: 
broszurowa, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Product number: 
PN 3340
Others: 
bibliogr., tab., schem., fot., summ.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, praca zbiorowa
Language: 
białoruski, czeski, polski
46,20 zł

Description

On-line version

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Kobiety i władza w czasach dawnych (całość)

01 Kochanka, matka czy wytrawny polityk? Zagadka Serwilii

02 Cum tacita virgine. Westalki — kobiecość — religia w republikańskim Rzymie

03 Messalina, czyli w niewoli stereotypu

04 Konkubina cesarza Wespazjana — Paene iustae uxoris loco

05 Kobieta rzymska, kobieta bizantyńska — co studia klasyczne mogą zaoferować dzisiejszym gender studies?

06 Antonina — "kobieta spośród wszystkich na świecie najbardziej uzdolniona do osiągania rzeczy niemożliwych"

07 Zoe o oczach czarnych jak węgiel — czwarta żona Leona VI Filozofa

08 Oblicza władzy kobiet w zwierciadle ich twórczości w średniowieczu

09 Królewska matka, żona i kochanka — Alfgifu z Northampton

10 Mirosława — księżna pomorska, regentka i dyplomatka

11 Výjimečné osudy žen na dvoře posledních Přemyslovců

12 "Połocki matriarchat"? Rządy kobiet w jednym z księstw ruskich w latach 30.—50. XII w.

13 …domina et princeps… Władza księżnych na ziemiach polskich w XIII w. w świetle dokumentów

14 Nieznana pieczęć Elżbiety von Parchwitz. Sfragistyczny przyczynek do badań nad życiorysem szlachetnej pani z dynastycznym rodowodem

15 Status wdów po królach polskich z dynastii Jagiellonów

16 Panny posażne nie tylko majątkiem. O roli kobiet z rodzin elitarnych w pozyskiwaniu i utrwalaniu znaczenia politycznego w późnym średniowieczu (na wybranych przykładach środkowopolskich)

17 Rola polityczna królowej Elżbiety Rakuszanki (1454—1505)

18 Wizerunek kobiety władzy średniowiecza w wybranych dziełach X Muzy

19 Kobiety w życiu króla Zygmunta Augusta

20 Żanoczyja dwary u WKŁ u XVI—XVII stahoddziach: skład i funkcyi prydwornych

21 "Rządy kobiet zgodne są z prawem boskim i naturalnym". Obrona honoru Marii Stuart Johna Leslie, biskupa Ross

22 Królowa Krystyna i jej szwedzki dwór

23 "Regentka" Polski — fakty i mity w biografii Marii Kazimiery

24 "Małżonków niepodobna pospolitemi opłakać łzami". Troska Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej i Marii Zofii z Sieniawskich Denhoffowej o świetność rodu

25 Anna z Pociejów Tyszkiewiczowa, wojewodzina smoleńska. Rola polityczna w czasach Rady Nieustającej

26 Bibliografia opracowań