Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

ed. Adam Lityński, ed. Marian Mikołajczyk, ed. Wojciech Organiściak
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2014
ISSN: 
1898-6986
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
308
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 17 mm
Cover: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Product number: 
PN 3325
Others: 
tab., schem., summ., Zsfg.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Language: 
angielski, polski
23,10 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Z Dziejów Prawa. T. 7 (15) (całość)

01 "Nierównie skrupulatniejsze i szczegółów sięgające są prawa litewskie względem polowania. Duch jednakże tego prawodawstwa różny był w różnych czasach", czyli o niebezpieczeństwach łowów w cudzej puszczy

02 Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku)

03 Kilka uwag o tłumaczeniu traktatu Gabriela Bonnot de Mably De la législation ou principes des loix przez Wincentego Skrzetuskiego

04 Kształtowanie się systemu biurokratycznego w Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich

05 Weksel w obrocie gospodarczym na ziemiach polskich od XVII do końca XIX wieku

06 Obrońcy w sądownictwie wojskowym II Rzeczypospolitej

07 Wojskowy wymiar sprawiedliwości II RP wobec działalności komunistycznej w armii — tzw. smutne procesy

08 Efforts aimed at reforming unification and codification of labour law relations in the first Czechoslovak Republic (1918—1938)

09 Ewolucja instytucji oskarżyciela posiłkowego w polskich kodyfikacjach karno-procesowych (1928—1997)

10 Ewolucja radzieckiego ustawodawstwa cywilnego w poglądach prawników II Rzeczypospolitej

11 Reforma prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej z 1958 r.

12 Prawo spadkowe w Polsce w latach 1918—1964 — główne postulaty badawcze

13 Z problematyki najmu lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej

14 Między władzą wykonawczą a sądowniczą. Ewolucja rozstrzygania sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich w XX i XXI wieku

15 Kronika