Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

ed. Marek Barański, ed. Maciej Guzy, ed. Natalia Rudakiewicz
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-691-6
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
dostępny (wersja papierowa)
Page count: 
304
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 21 mm
Cover: 
broszurowa, skrzydełka, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Product number: 
PN 3384
Others: 
bibliogr., abstracts, key words, tab., wykr., mapki
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, praca zbiorowa
Language: 
angielski, polski
35,70 zł

Description

On-line version

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (całość)

01 Od homo sovieticus do homo oeconomicus – analiza genezy transformacji w ujęciu ks. Józefa Tischnera

02 Wojny kulturowe jako główny wyznacznik rywalizacji politycznej w Polsce w latach 1991-2011

03 Profil ideologiczny skrajnej prawicy na podstawie wybranych aspektów programu Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier

04 Perspektywy młodych demokracji. Wybrane badania porównawcze nad demokratyzacją

05 Etos lewicowych beneficjentów transformacji

06 Wpływ transformacji na przemiany struktury społecznej w Polsce

07 Wpływ transformacji ustrojowej na obronę cywilną w Polsce

08 Tranzycja demokratyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Proces przekształceń społeczno-politycznych w świetle założeń teorii rewolucji...

09 Aktywność wyborcza i upełnomocnienie kobiet jako wskaźniki demokracji lokalnej

10 Lewicowi reformatorzy czasu przełomu

11 Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacji i klastrów

12 Transformacja modelu przywództwa państwowego w Federacji Rosyjskiej

13 Polityka rozwoju regionalnego Samorządu Województwa Śląskiego

14 Reforma samorządowa na Ukrainie w kontekście eurointegracji: doświadczenie Polski w relacjach władzy centralnej z samorządem terytorialnym

15 The Results of Early Parliamentary Elections of 2014 and the Prospects of Further Democratization of Ukrainian Political System

16 Kształtowanie się polityki zagranicznej Węgier w regionie Europy Środkowej: od 1989 do 2014 r. Wybrane aspekty

17 Proces transformacji w Rumunii

18 Bibliografia