„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1

ed. Wojciech Świątkiewicz
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2010
ISSN: 
0072-5013
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
312
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 20 mm
Cover: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Others: 
bibliogr., tab., wykr., mapki, abstracts, key words
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, czasopismo
Language: 
polski, słowacki
42,00 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1 (całość)

01 Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej

02 Górny Śląsk jako problem polityczny — spojrzenie socjologiczne

03 Województwo śląskie — szanse dla regionu historycznego pogranicza w XX wieku

04 Procesy demograficzne na Śląsku

05 Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977—2006

06 Po prostu Ślązacy. Na podstawie wywiadów z osobami, które zadeklarowały narodowość śląską podczas Narodowego Spisu Powszechnego...

07 Symbol, czas, struktura. Fundamentalizm religijny jako odpowiedź na globalizację

08 Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku. Między sacrum a profanum

09 Tradycja czy nowoczesność? Młodzi mieszkańcy Górnego Śląska a fundamenty świata wartości

10 Źródła i dynamika kapitału kulturowego Ślązaków

11 Między republiką obywateli a zbiorowością petentów. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w województwie śląskim w świetle wybranych wskaźników

12 Przedsiębiorcy a zaufanie

13 Struktura rodziny górnośląskiej z perspektywy badań socjologicznych

14 Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego a sytuacja zawodowa kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych

15 Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine

16 Refleksje o kształceniu socjologów

17 Etos pracy grup zawodowych. Na podstawie badań socjologów śląskich

18 Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań współczesnego rynku pracy w świetle badań socjologicznych