Folia Philosophica. Vol. 38

ed. Tomasz Kubalica, ed. Dariusz Kubok
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2017
ISSN: 
1231-0913
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
198
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 11 mm
Cover: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Product number: 
PN 3628
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Language: 
polski
21,00 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Folia Philosophica. Vol. 38 (całość)

Folia Philosophica. Vol. 38 - 01 "Wojna sprawiedliwa" — pożyteczna fikcja czy realistyczny postulat?

Folia Philosophica. Vol. 38 - 02 Cywilizacyjne aspekty rozważań nad człowiekiem w teorii Erazma Majewskiego

Folia Philosophica. Vol. 38 - 03 Filozofia wobec psychologii. Polemika Adama Mahrburga z Kazimierzem Twardowskim

Folia Philosophica. Vol. 38 - 04 Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878—1948)

Folia Philosophica. Vol. 38 - 05 Pojęcie przedmiotu trwającego w czasie w rozumieniu przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Folia Philosophica. Vol. 38 - 06 Adam Wiegner wobec zagadnienia poznawczego w oświetleniu Le onarda Nelsona

Folia Philosophica. Vol. 38 - 07 Benedykta Bornsteina recepcja filozofii Immanuela Kanta

Folia Philosophica. Vol. 38 - 08 Duchowość Polaka. Próba portretu filozoficznego

Folia Philosophica. Vol. 38 - 09 Leopolda Blausteina krytyka fenomenologii

Folia Philosophica. Vol. 38 - 10 Polska myśl mesjanistyczna w analizach Tadeusza Krońskiego

Folia Philosophica. Vol. 38 - 11 Przypływy i odpływy katolicyzmu Miłosza (wymiar społeczny)

Folia Philosophica. Vol. 38 - 12 Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego

Folia Philosophica. Vol. 38 - 13 Twórczość i dynamizm contra idealizm. Wyobraźnia w fenomenologii życia Anny Teresy Tymienieckiej

Folia Philosophica. Vol. 38 - 14 Stefan Folarono etosie uniwersytetu wczoraj i dziś

Folia Philosophica. Vol. 38 - 15 Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej

Folia Philosophica. Vol. 38 - 16 Wątki elitaryzmu w polskiej myśli filozoficzno-społecznej początku XX wieku