Finansowanie publikacji

Szanowni Państwo,
w roku 2020 kontynuujemy wprowadzanie wielu zmian w działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Jedną z nich jest zmiana zasad finansowania publikacji – odchodzimy od tzw. arkuszy rektorskich. Poniżej przedstawiamy zasady finansowania publikacji, które będą obowiązywać w tym roku (2020)

 

1. FINANSOWANIE CZASOPISM - kliknij tutaj

 

2. FINANSOWANIE PROCESU RECENZYJNEGO:
W całości z budżetu WUŚ (Kolegium Wydawnicze może jednak podjąć decyzję o tym, by nie kierować danej pracy do recenzji)

 

3. FINANSOWANIE WYDANIA PUBLIKACJI EWALUACYJNYCH:
W całości z budżetu WUŚ po opinii instytutu potwierdzającego ewaluacyjne wykorzystanie publikacji (wykorzystanie publikacji w ewaluacji będzie sprawdzane na etapie ewaluacji).

 

Jeśli Kolegium Wydawnicze zdecyduje, że publikacja ewaluacyjna jest wydawana w formie papierowej oraz jako e-book - WUŚ płaci za opracowanie oraz za druk (a nakład papierowy jest sprzedawany).

 

Jeśli Kolegium Wydawnicze zdecyduje, że publikacja ewaluacyjna jest wydawana wyłącznie w formie e-booka w wolnym dostępie, WUŚ płaci za koszt opracowania. Instytut/Wydział może zgłosić chęć wydruku publikacji na własne potrzeby i wówczas płaci za koszt druku (oraz otrzymuje wszystkie wydrukowane egzemplarze - nie są one sprzedawane. Wydawnictwo może rozesłać część egzemplarzy do bibliotek, jeśli takie będzie życzenie Instytutu/Wydziału).

4. FINANSOWANIE WYDANIA PUBLIKACJI, KTÓRE NIE SĄ PRZEWIDZIANE DO EWALUACJI DYSCYPLIN:
W całości ze środków wydziałów/instytutów/grantowych/pokonferencyjnych.
 

4.1. Szacunkowy koszt wydania - publikacja ukazująca się jedynie jako e-book w języku polskim:
za każdy arkusz wydawniczy: ok. 335 zł
+ 360 zł za projekt okładki
4.2. Szacunkowy koszt wydania - publikacja ukazująca się jedynie jako e-book w języku obcym:
za każdy arkusz wydawniczy: ok. 345 zł
+ 360 zł za projekt okładki
4.3. Szacunkowy koszt wydania - publikacja ukazująca się drukiem oraz jako e-book w języku polskim:
za każdy arkusz wydawniczy: ok. 485 zł
+ 360 zł za projekt okładki
4.4. Szacunkowy koszt wydania - publikacja ukazująca się drukiem oraz jako e-book w języku obcym:
za każdy arkusz wydawniczy: ok. 495 zł
+ 360 zł za projekt okładki

Arkusz wydawniczy to zwykle ok. 120% arkusza autorskiego (w zależności od liczby ilustracji).

 

Uwaga!
- w wyliczeniu uwzględniono koszty: opracowania językowego, składu, korekty wydawniczej, redakcji technicznej, projektu okładki;
- podane stawki są szacunkowe i nie uwzględniają sytuacji specyficznych;
- podane stawki obowiązują na dzień 16.03.2020 (nie powinny ulec zmianie dla publikacji ukazujących się w 2020 roku);
- w kosztach druku założono wydanie publikacji na standardowym papierze offsetowym, w oprawie klejonej z miękką okładką (są to najniższe koszty druku). Wszelkie zmiany sposobu wydania oznaczają wzrost kosztów;
- podane stawki obowiązują w przypadku ponoszenia kosztów ze środków Uniwersytetu Śląskiego (w tym pokonferencyjnych i grantowych) – nie uwzględniają one żadnej marży. Przy realizacji zleceń płatnych z innych środków (po wyrażeniu zgody na wydanie przez Kolegium Wydawnicze) publikacja jest wyceniania indywidualnie;
- w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wnioskowania do Kolegium Wydawniczego o dofinansowanie/sfinansowanie z budżetu Wydawnictwa UŚ monografii nie przewidzianej do ewaluacji (np. w przypadku kolejnego tomu wydawanej we współpracy z innym ośrodkiem publikacji o wyjątkowo wysokich walorach naukowych).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących wycen publikacji wydawanych w WUŚ prosimy o bezpośredni kontakt z Joanną Zwierzyńską, zastępcą dyrektor Wydawnictwa: joanna.zwierzynska@us.edu.pl.

 

5. DOFINANSOWANIE WYDANIA PUBLIKACJI U WYDAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH:
W całości ze środków wydziałów/instytutów/grantowych/pokonferencyjnych. Procedura dofinansowania - kliknij tutaj.