Publikuję w WUŚ

Witamy Państwa na stronie informacyjnej dla Autorów planujących wydanie książki w Wydawnictwie UŚ. Nasze wydawnictwo jest obecnie w trakcie dużych zmian systemowych - kolejne etapy zmian proceduralnych są wprowadzane stopniowo, dlatego niektóre części strony są także w przebudowie. 

 

UWAGA! Autorów/redaktorów naukowych tomów prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/1881

 

Procedura wydawnicza w skrócie:

 

I. ETAP RECENZYJNY

 

AUTOR/REDAKTOR NAUKOWY TOMU

przedkłada redaktorowi odpowiedniej serii wniosku o skierowanie pracy do recenzji

 

REDAKTOR SERII

proponuje recenzentów, opiniuje wniosek i przekazuje go do Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych

 

ZESPÓŁ

wybór recenzenta; zlecenie do Wydawnictwa (dane adresowe recenzenta; źródło finansowania recenzji: MPK + ZFIN)

 

WYDAWNICTWO

przesłanie materiałów, umowy i rachunku do recenzenta;

 

RECENZENT

przekazanie recenzji Zespołowi

 

II . ETAP PO RECENZJI - złożenie pracy do opracowania redakcyjnego w WUŚ

 

AUTOR/REDAKTOR NAUKOWY TOMU

przedkłada redaktorowi odpowiedniej serii wniosku o skierowanie pracy do opracowania wraz z kopią recenzji do wglądu dla redaktora

 

REDAKTOR SERII

opiniuje wniosek i przekazuje go do Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych

 

ZESPÓŁ

podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do opracowania i przekazuje WUŚ wniosek z decyzją i wskazaniem źródeł finansowania

 

AUTOR/REDAKTOR NAUKOWY TOMU:

dostarcza do wydawnictwa pliki pracy wraz z:

- oświadczeniem autorskim / kompletem oświadczeń autorskich (wypełniają wszyscy autorzy tekstów w tomie) - w wersji papierowej,

- notką informacyjną o całym tomie - w wersji elektronicznej,

- wstępnie wypełnioną tabelą dokumentacji publikacji - w wersji elektronicznej.

Uwaga! Do opracowania będą przyjmowane jedynie prace z kompletną dokumentacją!

 

WYDAWNICTWO

realizacja publikacji i jej rozliczenie (faktura)