Wzory wniosków i dokumentów dotyczące wydania monografii w Wydawnictwie UŚ

Podstawowe dokumenty - monografie do trzech autorów:

 

Oświadczenia autorskie:

 

Podstawowe dokumenty - monografie wieloautorskie (powyżej trzech autorów):

 

Oświadczenia autorskie:

 

Klauzula RODO:

 

 

Dla grafika (UWAGA! Nowa identyfikacja 2020 – zmodyfikowane logotypy 2020):