Etap poligraficzny

Przygotowana przez zespół redakcyjny publikacja jest kierowana do druku. Aby wyeliminować błędy drukarni, zawsze prosimy o wykonanie tzw. egzemplarza próbnego książki. Taki egzemplarz, po otrzymaniu go od firmy odpowiedzialnej za druk, jest przez nas oceniany pod kątem technicznym, a następnie  przekazany Autorowi.  Jeśli na tym etapie zostaną dostrzeżone przez Państwa drobne błędy, nanosimy poprawki, a do drukarni wysyłamy poprawiony materiał, z którego drukowany jest nakład publikacji. Po otrzymaniu egzemplarzy nakładu kończy się proces wydania publikacji.