Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza

ed. Maciej Fic, ed. Ryszard Kaczmarek
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2012
ISSN: 
1899-1556
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
344
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 20 mm
Cover: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Product number: 
PN 2943
Others: 
tab., summ., Zsfg., streszcz.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Language: 
niemiecki, polski, ukraiński
35,70 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza (całość)

01 Między patronatem a współpracą — relacje Jana Zamoyskiego i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (1595—1605)

02 Dijalnist' pioneriw awiaciji po obydwa boky kordonu imperij: Schidna Hałyczyna i Naddniprianszczyna (1900-1914)

03 Epilog wspólnoty polsko-białoruskiej. Organizatorzy i przywódcy antybolszewickiego oporu na pograniczu polsko-białoruskim w latach 1920—1922

04 Ukrajins´ka wijs´kowa emihracija u Polszczi (1920—1939)

05 Jetnodiemograficzni procesi nasielennia lwiws'kogo powitu u 1920—1930-ch rokach XX ct.

06 Syjonista ze Lwowa: Leon Reich (1879—1929) — polityk pogranicza

07 Inwestycje kapitału górnośląskiego w kamieniołomy na Wołyniu w okresie II Rzeczypospolitej

08 Czytając gazetę w pociągu… Nowa przestrzeń komunikacji a przemiany narodowościowe na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

09 Hans Kudlich (1823—1917) — Schlesier, Deutscher, Amerikaner

10 Dama dworu na podcieszyńskich włościach. Hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein (1872—1957) jako przedstawicielka elit Śląska Cieszyńskiego w pierwszej połowie XX wieku

11 Kysuckie elity ducha. Przyczynek do dziejów regionu

12 "Postkolonialne" postrzeganie historii Dolnego Śląska. Między biografią a opowiadaniami Henryka Worcella

13 Problemy narodowe z perspektywy turystyki sudeckiej na Śląsku (do 1945 roku)

14 Zygmunt Żurawski (1873—1962) — polityk południowo-zachodnich kresów II Rzeczypospolitej

15 Jan Kustos (1893—1932) — pograniczny polityk konfrontacji

16 Wpływ polityki Niemiec na przeobrażenia społeczne w państwach Europy Południowo-Wschodniej (1933—1939)

17 Narodowość czarnogórska w dualizmie tożsamości przed II wojną światową i po niej

18 Henryk Sławik (1894—1944) — działacz polityczny na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej

19 "Kierować się głosem sumienia i przykazaniem miłości bliźniego". Biografia Jánosa Esterházyego (1901—1957) w świetle jego kontaktów z Polską

20 "Grenzkreisleiter"? Kierownicy powiatowi zabrzańskiej NSDAP w latach 1932—1940

21 Polscy i śląscy Żydzi w Bawarii i ich nowe elity po II wojnie światowej