Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:

  1. Prezentacja wyników badań socjologicznych: teoretycznych i empirycznych w różnych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem problemów Górnego Śląska.
  2. Publikowanie opracowań, których celem jest krytyczne omówienie literatury, stanu badań, sformułowanie potrzeb badawczych.
  3. Stworzenie swoistego zaplecza bibliograficznego którego zadaniem będzie gromadzenie bazy danych zawierających publikacje, ale także informacje o konferencjach, projektach badawczych, raportach - związanych tematycznie ze „Śląskiem jako problemem socjologicznym” . 
  4. Inicjowanie i publikowanie opracowań syntetycznych obejmujących szersze dziedziny wiedzy socjologicznej i segmenty życia społecznego.
  5. Międzyinstytucjonalna  integracja „śląskiego”  środowiska socjologicznego poprzez publikacje wyników badań naukowych i wymianę informacji we współpracy ze środowiskami krajowymi i zagranicznymi.
  6. Stworzenie płaszczyzny dla publikacji interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi czy gospodarczymi problemami Śląska. W szczególnym stopniu dotyczy to między innymi współpracy z kulturoznawcami, politologami, etnologami czy historykami, zwłaszcza historii XIX i XX wieku.

 „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk społecznych i  humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.

 

Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej

Central and Eastern European Online

BazHum