Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Redaktor naczelny: 
Wojciech Świątkiewicz
Zespół redakcyjny: 
Adam Bartoszek
Ewa Budzyńska
Marek Dziewierski
Krystyna Faliszek
Leszek A. Gruszczyński
Krzysztof Łęcki
Tomasz Nawrocki
Andrzej Niesporek
Piotr Skudrzyk
Urszula Swadźba
Marek S. Szczepański
Jacek Wódz
Kazimiera Wódz
Piotr Wróblewski
Zbigniew Zagała
Małgorzata Tyrybon (Redaktor statystyczny)
Sekretarz: 
Justyna Kijonka (gss.redakcja@us.edu.pl)