Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Lista recenzentów: 
Anna Barska
Małgorzata Dymnicka
Ewa Jurczyńska-McCluskey
Zdzisław Krasnodębski
Zbigniew Kurcz
Anna Kwak
Irena Machaj
Andrzej Majer
Janusz Mariański
Marian Niezgoda
Adam Rosół
Krystyna Slany
Renata Suchocka
Maria Szmeja
Anna Śliz
Danuta Walczak‑Duraj
Wielisława Warzywoda‑Kruszyńska