Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Informacje: 

Zasady dostarczania tekstów do publikacji dla autorów:

 1. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa UŚ, periodyk stosuje “amerykański” system bibliografii i odwołań w tekście; link do strony wydawnictwa z informacjami: https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=node/1293
 2. Teksty dostarczane redakcji nie powinny być podpisane – dane autora (imię, nazwisko, afiliacja, numer telefonu, e-mail)  powinny znajdować się w osobnym pliku
 3. Każdy artykuł powinien zawierać streszczenie i słowa-klucze w języku polskim i angielskim
 4. Teksty przesyłane powinny być zarówno drogą mailową na adres sekretarza redakcji, jak i w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na adres Instytutu Socjologii z dopiskiem „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”.

Wymagania techniczne

 1. Edytor Word (dokumenty z rozszerzeniem .doc; .docx)
 2. Czcionka Times New Roman, 12
 3. Interlinia 1,5
 4. Wszystkie marginesy 2,5 cm
 5. Numery stron w prawym dolnym rogu, numeracja ciągła
 6. Akapity (odstęp przed 0, odstęp po 0) z wcięciem (1,25),
 7. Wyjustowanie
 8. Nagłówki nienumerowane wytłuszczone czcionka Times New Roman, 12
 9. Tabele, wykresy i inne obiekty graficzne w odrębnym pliku.

Informujemy, że, gdy w linii jest około 60 znaków a strona ma 30 wierszy to ilość znaków na stronie wynosi około 2000. Format i czcionka „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” sprawiają, że po wydrukowaniu na stronie periodyku znajduje się około 3000 znaków typograficznych (łącznie ze spacjami).

Maksymalna liczba standaryzowanych stron: 25