Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej

ed. Ewa Jaskółowa, ed. Małgorzata Wójcik-Dudek

(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży

ed. Bernadeta Niesporek-Szamburska, ed. Małgorzata Wójcik-Dudek
Price: 25,20 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3465-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 27,30 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3306-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej

ed. Karolina Jędrych, ed. Danuta Krzyżyk, ed. Magdalena Ochwat, ed. Małgorzata Wójcik-Dudek

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

ed. Andrzej Murzyn, ed. Urszula Szuścik
Price: 69,30 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3308-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-8012-964-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Czas lektury

Krystyna Koziołek
Price: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-972-6
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3121-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców

Anna Guzy, Diana Jagodzińska, Maria Wacławek, Aleksandra Zok-Smoła
Price: 25,20 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-892-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 46,20 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-639-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

(Przed)szkolne spotkania z lekturą

ed. Bernadeta Niesporek-Szamburska, ed. Małgorzata Wójcik-Dudek, part. Aleksandra Zok-Smoła

Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się

ed. Anna Guzy, ed. Bernadeta Niesporek-Szamburska, ed. Małgorzata Wójcik-Dudek
Price: 52,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-623-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-382-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages