Price: 22,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Price: 25,20 zł

Katowice 2018
ISSN 1899-9417
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 22,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Price: 22,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

"Przegląd Rusycystyczny" 2018, nr 1 (161)

ed. Joanna Darda-Gramatyka, ed. Piotr Fast, ed. Michał Głuszkowski, ed. Justyna Pisarska
Price: 22,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0137-298X
Editor: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Price: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1899-9417
Editor: Wydawnictwo UŚ

Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje

ed. Piotr Fast, ed. Ludmiła Łucewicz, ed. Barbara Stempczyńska
Price: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 1899-9417
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 44,10 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-7164-972-1
Editor: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Price: 58,80 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-7164-956-1
Editor: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”

Price: 31,50 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-8012-150-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Pages