E-learning for Societal Needs

ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Price: 44,10 zł

Katowice – Cieszyn 2012
ISBN 978-83-60071-59-5
Editor: Studio Noa

Price: 46,20 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2123-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Religia i edukacja międzykulturowa

ed. Urszula Klajmon-Lech, ed. Tadeusz Lewowicki, ed. Aniela Różańska

Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w internecie

Bartłomiej Fuklin, Sebastian Stach, Dawid Staniek, ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska, ed. Sebastian Stach
Price: 23,10 zł

Toruń 2012
ISBN 978-83-7780-434-6
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Price: 14,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-60071-55-7
Editor: Studio Noa

Price: 16,80 zł

Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012
ISBN 978-83-7587-531-7
Editor: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Price: 14,70 zł

Kraków–Katowice 2011
ISBN 978-83-7587-850-9
Editor: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Price: 31,50 zł

Toruń 2011
ISBN 978-83-7780-198-7
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Price: 14,70 zł

Kraków 2011
ISBN 978-83-7587-647-5
Editor: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy

ed. Tadeusz Lewowicki, ed. Ewa Ogrodzka-Mazur, ed. Alina Szczurek-Boruta
Price: 39,90 zł

Cieszyn–Warszawa–Toruń 2011
ISBN 978-83-7780-062-1
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Price: 27,30 zł

Cieszyn–Warszawa–Toruń 2010
ISBN 978-83-7611-744-7
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Pages