„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna

ed. Ewa Syrek, ed. Teresa Wilk
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISSN: 
0137-706X
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
324
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Cover: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Others: 
bibliogr., schem., tab., wykr., summ., key words, Zsfg.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, czasopismo
Language: 
polski
31,50 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna (całość)

01 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna. Wstęp

02 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa...: Ruch społeczny jako czynnik rewitalizacji (analiza w kontekście założeń pedagogiki społecznej)

03 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna: Rewitalizacja tożsamości regionalnej

04 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa...: Polska mniejszość narodowa na Zaolziu w ciągłości i zmianie społecznej – perspektywa wielokulturowa ...

05 Proces...: Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej). Trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumianej...

06 Proces rewitalizacji społecznej...: Mały cud oświatowy – rola stowarzyszeń rozwoju wsi w przejmowaniu i prowadzeniu małych szkół (przykład województwa...

07 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna: Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze

08 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna: Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji...

09 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa...: "Shit happens" – język (parole) jako otwarte narzędzie kultury różnicujące czasy i pokolenia

10 Proces...: Dobro – wartość realna czy pożądana? Refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę/teatr w codzienności przestrzeni.....

11 Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału

12 Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych

13 Przerwana historia ojcostwa: jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo?

14 Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci

15 Przekaz wizualny na temat edukacji w polskim dyskursie prasowym

16 Nauka a media. Wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu

17 Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze

18 Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków

19 Recenzje, komunikaty, polemiki