Przekłady Literatur Słowiańskich 2015. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

ed. Bożena Tokarz
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISSN: 
1899-9417
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
304
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 21 mm
Cover: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Others: 
bibliogr., indeks autorów, indeks tłumaczy, abstract, key words, povzetek, summary, resumé, sažetak, pезиме, cажетак, schem.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, czasopismo
Language: 
angielski, chorwacki, czeski, polski
35,70 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu (całość)

01 From translation to imitation / Od tłumacza do naśladowania

02 Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranića / The echo of Adam Mickiewicz’s messianism in the work of Ivan Mažuranić

03 O przekładzie tytułu (na przykładzie prozy słoweńskiej)

04 Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia

05 Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia "la folie de saussure")

06 "Wolność kontrolowana" — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej "Umělohmotný třípokoj"

07 Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego

08 Wiedza i zmysły w pracy tłumacza

09 Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović "Odbrojavanje" wobec kategorii ciała i cielesności

10 Tłumacz zdemaskowany. Wybrane teksty Dubravki Ugrešić w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić — spojrzenie krytyczne

11 Dialog swojskości i obcości w powieści "Most na Drinie" Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski

12 Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny / Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z j. słoweńskiego na j. czeski

13 Wolność tłumacza wobec kalejdoskopu kultur na przykładzie esejów Božidara Jezernika

14 Przekład w przestrzeni oddziaływania obcej kultury

15 Odbiorca przewidywany w powieści "Sny i kamienie" Magdaleny Tulli w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński

16 Transfer niektórych elementów językowych w przekładzie poezji polskiej na język macedoński

17 Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii