„Logopedia Silesiana” 2015. T. 4

ed. Olga Przybyla
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISSN: 
2300-5246
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
456
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 25 mm
Cover: 
broszurowa, skrzydełka, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Others: 
bibliogr., abstracts, key words, tab., modele, kolorowe schem., wykr., rys., fot., ryc.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, tradycyjna papierowa, czasopismo
Language: 
angielski, czeski, polski
46,20 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Logopedia Silesiana”. T. 4 (całość)

01 Analýza možností diagnostiky a intervence oromotorické praxie u klientů s poruchou autistického spektra

02 Some aspects of realisation of speech units in stuttering in the light of own researches

03 Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie

04 Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej

05 Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach

06 Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej

07 Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu

08 Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego, cz.1

09 Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej

10 Pięć szeregów głosek dentalizowanych? O półpalatalnych głoskach szumiących i ciszących

11 Charakterystyczne cechy języka dzieci z niedoksztaceniem mowy o typie afazji

12 Problemy metodologiczne badań nad kompetencją językową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

13 Wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem z rozszczepem wargi i podniebienia. Standard postępowania logopedycznego przyjęty w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

14 Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku

15 Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku

16 Propozycja oddziaływania neurologopedycznego w przypadku chorego na SLA/MND

17 Ocena rozumienia tekstu w praktyce logopedycznej

18 Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu. Analiza przypadku osoby z alalią

19 Zaburzenia tekstu w schizofrenii na podstawie badań własnych metodą indywidualnych przypadków. Część praktyczna

20 Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty – studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym

21 Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy czy różnice interpersonalne

22 Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo – badania własne

23 Materiały, pomoce, sprawozdania