„Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej

ed. Ewa Syrek, ed. Ewa Wysocka
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2014
ISSN: 
0137-706X
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Page count: 
376
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 19 mm
Cover: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Others: 
bibliogr., schem., wykr., tab., key words, summ., Zsfg.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, czasopismo
Language: 
angielski, polski
39,90 zł

Description

On-line version

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej (całość)

01 Jakość...: Wstęp. Młodzież jako pokolenie "wielkich nadziei" i "wielkich rozczarowań"; Jakość życia jako kategoria pedagogiczna...

02 Jakość życia...: Strategie radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście modelującego wpływu rodziców

03 Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej...: Kto mi związał ręce, czyli sztuka teatru jako wehikuł poznania

04 Jakość życia młodego pokolenia...: Preferencje muzyczne a właściwości psychiczne młodzieży w świetle wybranych badań empirycznych

05 Jakość...: Subiektywna satysfakcja z życia we wspólnocie oraz poczucie bezpieczeństwa w perspektywie różnic adaptacyjnych współczesnej...

06 Jakość...: Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia – reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej...

07 Jakość...: Socjodemograficzne i psychospołeczne korelaty korzystania z telefonu komórkowego i jego problematycznego używania

08 Jakość...: W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) C.S. Andreassen...

09 Jakość życia młodego pokolenia...: Udział w działaniach animacyjnych jako element budowania poczucia sprawstwa wśród młodzieży

10 Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej...: Współpraca rodziców i nauczycieli w kontekście jakości życia dzieci ...

11 Jakość życia młodego pokolenia...: Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży w stanie śpiączki – oddziaływania psychopedagogiczne

12 Jakość...: Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna – doświadczanie życia przez młode pokolenie...

13 Comparison of attitudes towards stuttering among Polish and English university students

14 Inni jako czynnik rozwoju ludzkich potencjalności – interakcje nauczycieli a rozwój wiedzy i profesjonalnych umiejętności

15 Ekshibicjonizm społeczny w przestrzeni wirtualnej – rozważania społeczno-pedagogiczne

16 Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

17 Recenzje, komunikaty, polemiki