Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się

ed. Anna Guzy, ed. Bernadeta Niesporek-Szamburska, ed. Małgorzata Wójcik-Dudek
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-382-3
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
dostępny (wersja papierowa)
Page count: 
312
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 18 mm
Cover: 
broszurowa, skrzydełka, klejona, folia matowa, lakier wybiórczy
Product number: 
PN 3264
Others: 
schem., tab., wykr., noty o autorach, summ., rez.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, praca zbiorowa
Language: 
polski
33,60 zł

Description

On-line version

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się (całość)

01 Podmiotowość w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla edukacji polonistycznej

02 Piętno społeczne predykatorem sytuacji trudnych

03 Postulaty vs. realia, czyli debiutant pracuje z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

04 Zjawisko mobbingu wśród uczniów szkół polskich w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

05 Pierwsze kroki w szkole, czyli o stresie na praktykach

06 Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole

07 Uczenie się języka obcego. Specyficzna sytuacja w procesie nauczania

08 Językowe konsekwencje dysortografii. Badania własne

09 Różne aspekty zahamowań językowych na lekcjach języka angielskiego wśród uczniów klas I—III szkoły podstawowej

10 Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym. Studium przypadku

11 Rola poczucia własnej wartości wśród uczniów dyslektycznych uczących się języków obcych

12 Kształcenie umiejętności społecznych u uczniów niewidomych

13 Kompetencje leksykalne dzieci z zaburzeniami wzroku w młodszym wieku szkolnym

14 Rola baśni w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

15 Uczeń z rodziny z problemem alkoholowym i przemocy z perspektywy psychologa sądowego

16 Stres — choroba współczesności

17 O szkole, o stresie i o lęku słów kilka…

18 Stres psychologiczny jako źródło agresji szkolnej

19 O tym, jak stres "konserwuje" nauczyciela. Z dziennika będzińskiej nauczycielki

20 Gimnazjalista na wagarach. Stres jako czynnik wpływający na celowe unikanie szkoły

21 Niewidzialny stres. Niewidomi uczniowie w szkołach masowych i integracyjnych

22 Stres w szkole z perspektywy polonisty uczącego w szkole dla niewidomych

23 Arteterapia jako metoda radzenia sobie ze stresem

24 Biblioterapia jako metoda radzenia sobie ze stresem

25 Zajęcia w szkolnym kole teatralnym lekarstwem na stres szkolny. Studium przypadku

26 Lęk językowy — jak pomóc studentom w przełamywaniu barier w mówieniu w języku obcym?