Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Kontakt: 

ADRES REDAKCJI

ul. Stefana Grota-Roweckiego 5/3.18

41-200 Sosnowiec

e-mail: rsl.ruslit@gmail.com

tel. +48 608 397 132