Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Lista recenzentów: 
Prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego)
Prof. zw. dr hab. Adam Bezwiński (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego)
Prof. dr hab. Kazimierz Prus (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski)