Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Procedura recenzowania: 

Od 2014 roku jest to procedura double-blind review, lista recenzentów drukowana jest w numerze. Po otrzymaniu recenzji autor nanosi sugerowane poprawki oraz ma prawo ustosunkować się do opinii recenzenta. Zgodnie z wymogami wydawcy autor składa oświadczenie o dziele, w którym jest zobowiązany ujawnić procentowo udział osób trzecich w powstawaniu tekstu.