Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Redaktor naczelny: 
Beata Pawletko
Sekretarz: 
Anna Tyka