Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9674

Cena: 1,05 zł

Katowice 1998
ISBN ISSN 0208-5038

Cena: 15,75 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 25

red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 26

red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony