Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2017. T. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska

red. Agnieszka Lenart, red. Mirosława Michalska-Suchanek, red. Beata Pawletko
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9674

Cena: 0,00 zł

Katowice 2020
ISSN 2353-9674
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2021
ISSN 2353-9674
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 1998
ISBN ISSN 0208-5038

Cena: 15,75 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony