Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 25

red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 26

red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony