Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

ed. Beata Oelszlaeger-Kosturek, ed. Urszula Szuścik
Price: 33,60 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-056-3
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-281-9
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 84,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-256-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 23,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-262-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej

ed. Barbara Głyda, ed. Agnieszka Matusiak, ed. Katarzyna Olbrycht
Price: 52,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-114-0
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-191-1
Editor: Wydawnictwo UŚ

Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością

ed. Grzegorz Błahut, ed. Ewa Ogrodzka-Mazur, ed. Natalia Maria Ruman

Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

ed. Barbara Chojnacka-Synaszko, ed. Tadeusz Lewowicki, ed. Gabriela Piechaczek-Ogierman
Price: 31,50 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-7780-967-9
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Price: 33,60 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-7780-985-3
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Price: 39,90 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-157-7
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 35,70 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-7780-910-5
Editor: Wydawnictwo Adam Marszałek

Pages